Veysel Karaninin Duası

Veysel Karani Hakkında Bilgilendirme ve Duası

Veysel Karani (r.a) hazreti peygamberimizi görmeden onun sevgisi ve hürmetini kazanmış büyük bir zattır. Hatta öyleki Peygamber efendimiz kendisine hırka-i şerifini vasiyet bırakmıştır.

Değerli kardeşimiz;
Aslen Yemenli olan Hz. Üveys, Murad kabilesinin bir kolu olan Karen’e mensuptur. Hangi tarihte doğduğuna dair bir kayda rastlanılamamıştır. Muhadramun’dandır. Muhadram tabiri, hadisçilerin ıstılahına göre hem câhiliye zamanını, hem de Peygamberimizin peygamberlik zamanını idrâk edip de Efendimizi (asm) görme şerefine nail olmaksızın, müslüman olanlara verilen isimdir. Uveys el-Karanî hazretleri de bunlar arasında sayılmaktadır. (Ahmed Naim, Tecrid-i Sarih Tercümesi, 1/35)
Sahabe-i kiramdan birçok zatla görüşen Üveys, hem tâbiunun büyüklerinden hem de müslümanların hayırlılarından sayılmıştır. (İbnü’l-Esir, Üsdül-Gabe, 1/179)
–  Ahmed b. Hanbel’in İbn Ebi Leyla tarikıyla rivayet ettğine göre, Peygamberimiz“Tabiilerin en hayırlısı Uveys(el-Karanî)dir” buyurmuştur. Hafız Heysemi, bu hadis senedinin sağlam olduğunu belirtmiştir. (bk. Mecmau’z-zevaid, h. no: 16440)
– Müslim’in Üseyr b. Câbir’den naklen yaptığı rivayette şöyle denilmiştir:
“…Kûfeliler Hz. Ömer’e gelmişler. İçlerinde Üveys’le alay eden bir adam varmış, Hz. Ömer: Burada Karnilerden kimse var mı? diye sormuş, hemen bu şahıs gelmiş, Hz.Ömer: Şüphesiz ki, Resulullah (asm) şöyle buyurdu:
“Size Yemen’den Üveys denilen bir adam gelecek. Yemen’de bir annesinden başka kimse bırakmıyor. Kendisinde beyazlık vardı. Allah’a dua etti de onu kendisinden giderdi. Yalnız bir dinar veya dirhem yeri kadar kaldı. Ona sizden kim rastlarsa sizin için istiğfar ediversin.” (Müslim, Fadailu’s-sahabe, 223-224)
– Yine Üseyr b. Câbir’in Hz. Ömer’den yaptığı rivayette, Peygamberimizin, Uveys için “… Eğer Üveys Allah adına yemin etse Cenab-ı Hak elbette O’nu yemininde doğru çıkarır. Senin için dua etmesine imkan bulursan ondan dua iste.” demiştir. Hz. Ömer de Hz. Üveyse “Benim için istiğfar ediver!” demiş, O da “Ömer için İstiğfarda bulunmuştur. (bk. Müslim, Fadailu’s-sahabe, 225)
– Hz. Peygamberin (asm) hırka-i şerifini Üveys el-Karanî’ye Hz. Ömer ve Hz. Ali’nin götürüp teslim ettiğine dair bilgiler vardır. Ancak bunların sıhhat derecesini bilemiyoruz. (bk. TDV İslam Ansiklopedisi, Hırka-i saadet md.)
Ey yüce rabbim!Ben senin aciz ,biçare kulunum.Sana layık ,sana yakışır bereketli,feyizli kelimelerle dua edip yalvarmayı bilemiyorum.Ancak ,senin yüce katında büyük kıymet ve değeri olduğuna inandığım ,senin sevgili kulun Veysel’ Karani’nin şu dua ve münacatı ile sana dua ediyor ve yalvarıyorum .ALLAH’ım ! Ona açtığın o yüce dergahının lutuf kapısını ,rahmet ve lutfunla bizede aç ya Rabbi!İşte o sevgili kulunun duasıyla,onun söylediği gibi ,ben aciz biçare kulunun da dua ediyor ve diliyorum.

Hz Veysel Karanin Duası : 

Allahım, Sen benim Rabbimsin, ben ise Senin aciz bir kulunum.
Sen her şeyin yaratıcısın ben ise Senin yarattığın bir mahlukum.
Sen her canlının rızkını verensin, ben ise o rızıklarla beslenen bir merzukum.
Sen her şeyin sahibisin, ben ise aciz ve zelil bir kulum.
Sen hiçbir şeye ihtiyacı olmayan zenginliklerin sahibisin, ben ise aciz bir fakirim.
Sen gerçek ve sonsuz hayat sahibisin, ben ise ölümlü bir yaratığım.
Sen varlığı sonsuz Zat’sın, ben ise fani bir varlığım.
Sen kerem sahibisin ben ise ikramına muhtaç bir zavallıyım.
Sen ihsan ve ikram sahibisin, ben ise hep kötülükler işleyen biriyim.
Sen affedicisin, ben ise günahkarım.
Sen izzet ve azamet sahibisin, ben ise hakir ve fakirim.
Sen güç ve kuvvet sahibisin, ben ise Senin zayıf bir kulunum.
Sen varlıklara ihtiyaçlarını verensin, ben ise kapında bir dilenciyim.
Sen herşeye emniyet ve güvenlik verensin, ben ise korkuları sonsuz bir varlığım.
Sen sonsuz cömertlik sahibisin, ben ise aciz ve miskinim.
Sen her türlü ihtiyaçlara cevap verensin, ben ise Sana ihtiyaçlarını arz eden bir yoksulum.
Sen şifalar ihsan edensin, ben ise çeşitli maddi-manevi hastalıklara giriftarım.
Ya Rabbi günahlarımı affet, hatalarımı bağışla, hastalıklarıma şifa ver.
Ey Allahım, ey herşeye kafi gelen, ey herşeye bedel bana yeten Rabbim, ey şifalar veren merhamet sahibi!
Amin.

Okunuşu
1-İlahi!Ente Rabbi,ve enel’abdü
Ve Entel’Haliku ,ve enel’ mahluku
2-Ve Enter’Rezzaku,ve enel’merzuku
Ve Entel’Malikü,ve enel’memlukü
3-Ve Entel’Azizü,ve enez’zelilü
Ve Enel’Ğaniyyü,ve enel’fakiru
4-Ve Entel’Hayyü,ve entel’meyyitü
Ve Entel’Baki,ve enel’fani
5-Ve Entel’Kerimü,ve enel’leimü
Ve Entel’Muhsinü,ve enel müsiü
6-Ve Entel’Ğafüru,ve enel’müznibü
Ve Entel’Azimü,ve enel’hakiru
7-Ve Entel’Kaviyyü,ve enez zaifü
Ve Entel’Mu’ti ve enes’sailü
8-Ve Entel’Eminü,ve enel’haifü
Ve Entel’Cevvadü,ve enel’miskinü
9-Ve Entel’Mücibü,ve ened’dai
Ve Enteş’Şafi,ve enel’merizu
10-Fağfirli zünübi ,ve tecavez anni, veşfi emrazi ya ALLAHü,ya Kafi ya Rabbi,ya Vafi,ya Rahimü,ya Şafi,ya Kerimü,ya Müafi!Fa’fü anni külle zenbin.Ve afini min külli dain varza anni ebeden,birahmetike ya erhamerrahimin
Türçe Anlamı
1-ALLAH’ım!Sen benim Rabbimsin;Ben ise senin kulunum(Sen benim sahibimsin;ben ise senin kölenim)
Sen Halık’sın(yaratansın)ben ise mahlukum (yaratılanım)2-Sen Rezzaksın(Rızk verensin);ben ise merzükum (rızık verilenim)
Sen Maliksin(mülkün sahibisin);ben ise memlükum (sahiblenilenim.Benim sahibim sensin)3-Sen Aziz’sin(çok güçlüsün);ben ise fakirim(yoksul ve muhtacım)
Sen Ğanisin(çok zenginsin);ben ise fakirim(yoksul ve muhtacım)4-Sen Hayy’sın(hayat-ı ebedi ile hayy’sın,dirisin);ben ise meyyitim(ölümlüyüm,ölüyüm)
Sen Baki’sin(ölümsüzsün)ben ise faniyim(ölümlüyüm ,geçiciyim)5-Sen Kerim’sin(kerem sahibisin); ben ise leimim( değersizim)
Sen Muhsin’sin (iylik eden,ihsan edensin);ben ise kötüyüm(kötülük eden,isyan edenim)6-Sen Ğafur’sun(günahları silen ,bağışlayan,affedensin);ben ise günahkarım(günah işleyenim)
Sen Azim’sin (ululuk ve azame sahibisin ,büyüksün yücesin); ben ise hakirim( küçük ve değersizim).

7-Sen Kavi’sin (güçlüsün kuvvetlisin); ben ise zaifim(çok güçsüz ve acizim)
sen Mu’ti’sin (verensin);ben ise sailim(isteyen ve dilenenim)

8-Sen Emin’sin (emniyetlisin,emniyet verensin)ben ise haifim(korkudayım ,korkuluyum,emniyetsizim)
Sen Cevvad’sın(çok cömersin,bol bolverensin); ben ise miskinim (çok muhtacım yoksulum)

9-Sen Mücib’sin(duaları kabul edensin duaları gereğini yerine getirensin)ben ise dua edenim (dua ederek isteyenim)
Sen Şafi’sin(şifa veren sensin );ben ise merizim(hastayım)
(Ya Rabbi,şifa veren sensin ,hasta olan ise benim)

ALLAH’ım gerçek budur;Benim günahlarımı affedip bağışla .Beni azrlayıp cezalandırma. Hastalıklarıma şifa ver (şia veren ancak sensin ).Ya ALLAHü,ya Kafi,ya Rabbi,ya Vafi,ya Rahim,ya Şafi,yaKerim,ya Muafi !ALLAH’ım benim bütün günahlarımı bağışla ,beni affet,benim bütün dertlerime devalar ver,afiyetler nasip eyle.Beni ebedi olarak rızkına ve hoşnutluğuna eren kullarından eyle merhamet edenlerin en merhamedlisi
olan ALLAH’ım!beni rahmetinle muamele eyle!

Amin

1 yorum

  1. esselamu aleyküm….paylaştığınız ve istifade etmemize vesile olduğunuz dualar için öncelikle teşekkürler.Yukarıdaki duanın 3. kısmında Ve Enel’Ğaniyyü,ve enel’fakiru yerine Ve Entel’Ğaniyyü,ve enel’fakiru olmayacak mı? çünkü anlam değişiyor…Şimdiden teşekkürler.İyi çalışmalar

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


9 + 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.