Ramazan-I Şerif Duaları

2016 İftar duası ve sahur duası buradan Okunur!

Ramazan ayında birçok nimet ve marifet vardır. Bereket ve Rahmet ayı olarak bilinen bu ayda oruç tutmak tüm Müslümanlar için farz kılınmıştır. Peki Orucumuzu tutup da iftar olunca hangi İftar duası okunur? Sahurda hangi Sahur duası  okunur? İftar yaparken okunacak dua ve sahurda yapılacak dualar nelerdir? Sahurda ve iftarda nasıl niyet edebilirsiniz. İşte iftar ve sahur duası detaylı açıklamaları yazımızda bulabilirsiniz.

İftar duası için burayı tıkla.

 

ramazan2016

 

Tüm müslüman alemi için çok önemli olan Ramazan ayın da sayılmayacak kadar çok fazla hikmet, nimet ve marifet vardır. Ramazan ayı içersinde Oruç ibadetleri yaparken iftar ve sahurda okunacak önemli dualar vardır. Peki bu duaları yaparken iftar duası nasıl okunmalıdır? Sahur duası nedir ve nasıl okunmak gerekir? sorularının yanıtlarını aşağıda sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bu yılkı Ramazan Ayı 6 Haziran 2016 tarihinde başlamaktadır. Ramazan ayı bu yıl yaza denk gelmesi ile müslüman kardeşlerimiz için biraz zor geçsede, Allah sabır ve sükunet verecektir. Bu zorlu Oruç günlerinde Oruç ibadeti için en etkili iftar duası ve sahur duası ile ilgili detaylı bilgileri siz sevgili okurlarımız ile paylaşmaya çalıştık.

İftar olunca iftar vaktin de yapılacak dua hangisidir?

Duanın Okunuşu:

“Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli-savmel’ ğadin min-şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema-ahhertü. “

Duanın Anlamı  :
“Allah’ım Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek  tüm günahlarımı bağışla.”

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) den etkili İftar Duası

Muaz ibni Zühre Radiyallahu Anh’den rivayet edildiğine göre şöyle diyor:
Bana bildirildi ki, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem İftar olunca şu duayı okurdu.

“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

Duanın Anlamı :

[Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.] Ebu Davud, Savm: 22]

İftar’dan Sonra hangi duayı okumak gerekir?

Duanın Okunuşu:
[Allahümme leke sumtü ve bikeamentü ve aleyke tevekkeltü e alâ rizkike eftartü.
Ve savmel’gadi min şehr-iRamazane neveytü fagfirli mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.]

Duanın Anlamı:

[Allah’ım, senin rızan için oruçtuttum, sana inandım, sana güvendim, senin rızkınla orucumu açıyorum. Ramazân-ıŞerifin yarınki günü orucuna da niyyet ettim. benim geçmiş ve gelecek tüm günahlarımı [bağışla] demektir.]

Yüce Allâh, cemi cümlemizin tuttuğu oruç ibadetlerini izzeti dergahında kabul buyursun. Âmin!…

Cenâb-ı Hak, oruç ibadetiyle nefislerini terbiye eden takvalı kullarından eylesin ve bizleri Naim Cennetlerine, Firdevs Cennetlerine alsın!

Peygamber Efendimiz sav Orucunu Nasıl Açmayı Tercih ederdi?

Hazreti Resulullah (sav) orucunu açarken hep hurmayı tercih ederdi. Hazreti Muhammed’in orucunu açarken ‘ateş dokunmamış’ yiyecekler tercih ettiği aktarılıyor. [Selman İbn-i mir (r.a.]

Peygamberimizin oruç açarken yenmesi gereken yiyecekler hakkında şöyle buyurduğunu rivayet ediliyor: “Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.”

Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor;

‘Resulullah (s.a.v.)akşam namazını kılmazdan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuruhurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.’

Sahur Duası
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(sav) sahur olunca şu duayı okurmuş:

[Ey bu gecenin ve biraz sonra оIacak sahurun Rabbi oIan AIIаh’ımız….Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip еyle.]  Amin.

İftar Duası: Allahümme lеke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve аla rızkıkе eftartü vеli savmel’ ğadin min şehri ramazane nеv eytü fağfir li ma kaddemtü vema’ ahhertü. ‘

Manası: ‘Allаh’ım! Senin için оruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, sеnin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyеt ettim, benim gеçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.”

Ramazan Duası : Bismillahi vеl hamdü lillahi, Allаhümme leke sumtü ve ala rızkıke еftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.

Anlamı: Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancаk sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tеspih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.

En  Güzel Ramazan Ayı Duaları

Ramazan Ayı içersinde Allah’u Tealaya en güzel dualar ile dua etmeliyiz.  İşte sizler için seçtiğimiz Ramazan duaları.

Evvel, ahir, batın, zatın ve dışarı da sana karşı söylenenlerden beri duran, yapılan duaları, şükürleri kabul eden Allah’ım! Muhakkak ki bağışlayan ve şükürleri kabul eden tek sensin

Ey zatı ile kaim olan Allah’ım! Sen doğmamış ve de doğrulmamış olansın. Senin eşin ve hiç bir benzerin yoktur

Ey misli olmayan Allah’ım!  Sen herkesin görmediğini gören ve tüm gizlilikleri bilip vakıf olansın. Sen ne güzel bir yardımcısın ve de ne güzel bir Mevlasın.

Ey yüce olan Rabbim! Kuvvet ve güç yalnız senin yardımın ile mümkün olur.

Ey yapılan bunca isyan ve fitneye karşı sabırlı olan Rabbim! Çünkü Sen sabrın ile bir müddet verirsin ve ilmin ile her şeyi bilirsin

Ey her şeyi kudreti ile ayakta tutan Rabbim! Yarın kıyamet gününde takvalı olan kullar Melik-i muktedir olan Rabbin katında bulunacaklardır.

Ey yokken var eden! Varı yoğa, yoğu ise bir anda vara çeviren Allah’ım! Ey bol, bol rızk veren! Dilediğine rızk veren sensin. 

Ey dereceleri yükselten! Arşın tek sahibi olan ve dereceleri yükselten tek sensin. Şefaat edenler ancak senin izninle şefaat edeceklerdir.

Ey yoktan var eden Allah’ım! Her şeyi bilen sensin ve yokken var edensin.

Ey hazinelerinden yarattıklarına ihsan eden Rabbim! Sen, senin için ihsanda bulanan o kullarını mutlaka seversin

Ey Kadir olan Rabbim! Her şeye kadir olan tek sensin.

Ey her şeyi kemale erdiren tek sensin.

Ey mülkün tek sahibi, semaların ve yerin mutlak sahibi olan yegâne Sensin

Ey en güçlü! Aziz ve güçlü olan sensin

Yüce Esma-ül Hüsna ismin hürmetine yalnız senden istiyorum,

Ey Rabbim senden başka ilah yoktur

Ey Merhamet yüce olan Rabbim! Affeden, bağışlayan acıyan sensin. Yüce kitabımız olan kuran-ı kerimi öğreten sensin.

Ey Rabbim kıyametin ve mülkün tek sahibi sensin.

Ey noksanlıklardan münezzeh olan Rabbim! Güven veren, Malik olan sensin.

Hak, selam ve Melik isimlerinin sahibi olan Allah, imansızların vasfından beridir.

Allah Teâlâ bütün insanları kurtuluş yurduna çağırır.

Ey görüp gözeten ve güven veren, zor kullanma gücüne sahip olan Yüce Rabbim!

Ey Hâkim ve Aziz olan Rabbim! Ey kuvvetin ve gücün sahibi olan Rabbim! Yücelik, kuvvet ve güç yalnız ve yalnız sana aittir

Ey yokken var eden Rabbim! Yoktan var etme yetkisine yalnız sana aittir

Ey şekil veren Allah’ım Anne rahimlerinde bulunanlara yalnız sen istediğin şekli verebilirsin.

Evvel, ahir, batın, zatın ve dışarı da sana karşı söylenenlerden beri duran, yapılan duaları, şükürleri kabul eden Allah’ım! Muhakkak ki bağışlayan ve şükürleri kabul eden tek sensin

Ey her şeye şahit olan Rabbim! Mutlaka her şeyin ve herkesin gerçek yüzünü bilen sensin

Ey yokken var eden! Varı yoğa, yoğu ise bir anda vara çeviren Allah’ım! Ey bol, bol rızk veren! Dilediğine rızk veren sensin.

Ey her şeyi bilip gören Rabbim! Görünmeyen ve de görünen diğer âlemleri de bilen sensin.

Ey manevi ve maddi her çeşit fütuhatı veren sensin.

Ey merhametlilerin en merhametlisi, kullarına çok acıyan ve bağışlayan Rabbim!

Ey mutlak adaletin sahibi, her şeyi ayakta tutan ve zatından başka gerçek bir ilah olmayan Rabbim!

Ey Hay, sıfatının sahibi olan Rabbim! Sen birsin ve teksin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Senin eşin ve benzerin yoktur.

Hay ve Kayyum olan Allah’ım!

Ey her şeyi bilip, işiten ve ilmiyle her şeyi kuşatan! Rabbim!

Ey her şeyi gören ve mutlak surette kulların her halini bilen Rabbim!

Ey yapılan bunca isyan ve fitneye karşı sabırlı olan Rabbim! Çünkü Sen sabrın ile bir müddet verirsin ve ilmin ile her şeyi bilirsin

Ey gerçek hükmün tek sahibi olan Rabbim! Gerçek hüküm ancak senindir ve sen Aziz olansın.

Ey öldükten sonra da diriltmeye yetkisi olan ve her şeye gücü yeten Allah’ım! Sen muktedirsin

Ey her şeyi kudreti ile ayakta tutan Rabbim! Yarın kıyamet gününde takvalı olan kullar Melik-i muktedir olan Rabbin katında bulunacaklardır.

Ey ölenleri dirilten! Kabirlerde çürüyecek ve toprak olanları da ancak sen dirilteceksin.

Ey Rabbim her canlının rızkını veren tek sensin ve en güzel rızkı veren de sensin

Ey büyüklerin büyüğü olan güzel Rabbim! Sen en yüce ve büyük olansın.

Ey her şeyi kudreti ile ihata eden tek sensin.

Ey hükmün sahibi olan Allah’ım! Gerçek olan Adil hükmü veren de sensin.

Ey herkesin yalnız kendine muhtaç olduğu Allah’ım! Herkesin hesabını en iyi bilen tek sensin! Herkesin hesabını ölçülü bir şekilde verecek olan da sensin.

Ey yardım eden ve yardım edenleri de seven Allah’ım! Sen ne güzel bir Mevlasın

Ey Kâinatı kudret elinde tutan Rabbim! Bütün her şey yalnız senin kudret elindedir.

Ey bütün yattıklarını bir anda yok etme gücüne sahip olan Allah’ım! Kulları öldürmek de yalnız sensin kudret elindedir.

Ey yücelten! Dilediğini alçaltıp dilediğini ise yücelten tek sensin.

Ey eşi benzeri olmayan bir olan Allah’ım! Tek olan sadece sensin.

Ey güçlü ve kuvvetli olan Allah’ım! Rızk veren yalnız sensin.

Ey herkese yol gösteren Allah’ım! Dilediğini doğru yola gösteren Rabbim! Doğru yola gösterecek olan sensin.

Ey en güzel Yaratıcı olan Rabbim! Yerleri ve gökleri yatan da sensin.

Ey büyük olan Rabbim! En büyük ve en yüce olan tek sensin.

Ey Hakk olan Allah’ım! Ey Melik olan Allah’ım tüm mahlûkatın hakkı veren tek sensin.

Ey iyilik edenleri seven Rabbim! Onlara acıyan ve iyilikleri seven Allah’ım

Ey duaları, tövbeleri, yakarışları kabul eden rabbim! Karşılıksız veren tek sensin

Ey Yüce olan Rabbim! İkram ve celal sahibi olan sensin

Ey güzeller güzeli olan Rabbim! Her hususta bizi güzel sabır edenlerden eyle Rabbim!

Ey her şeyin dayanağı olan Allah’ım! Dayanak olarak sen bize kâfisin tek sen yetersin.

Ey rızıkları üzerine alan Rabbim! Herkesin ancak rızkını veren sensin ve sen kefilsin.

Ey bakıp gözeten Allah’ım! Savaşta Müslümanları, gözetip muvaffak kılan tek sensin.

Ey dost olanların dostu olan Rabbim! Övülmeye layık tek ve yeğene dost sensin.

Ey her şeyi ve Âlemleri terbiye eden ancak Sen’sin

Ey Ganiy! Zengin olan tek Sen’sin! Başkası senin zenginliğin karşısında hiç şüphesiz fakirdir. Ey şükredenlerin şükrünü kabul buyuran, duaları geri çevirmeyen Allah’’m! Şükredenleri ancak bilen sensin.

Ey tek olan Allah’ım! Her çift ve teke yemin eden yegâne sensin.

Ey günahları af edip bağışlayan Allah’ım!  Sen affedenlerin en hayırlısısın.

Ey dua edenlerin duasını geri çevirmeyip kabul buyuran Rabbim!

Ey bağışlayıp ihsan edici olan Allah’ım Gerçek ihsanın sahibi tek sensin.

Ey Baki olan Allah’ım! Senden başka diğer şeylerin hepsi fani, yalnız Baki olan sensin. İkram ve Celal sahibi tek sensin.

Allahım tüm günahlarımızı bağışla ve bizi Cennetine Al.

Amin Amin Amin


Ramazan-ı Şerif te Cuma Duası 

Bismillâhirrahmânirrahim

Allahümme inni es’elüke biesmaikelhüsna. Ya Allahü, fa’lem ennehü la ilâhe he illallah. Ya rahmanü, errahmanü allemelKur’ân. Ya rahimü, vekanallâhü gafuren rahima. Ya mâliku, mâliki yevmiddin. Ya kuddusü elmelikül hakkulmübin. Ya selâmü, vallâhü yed’ü ila darisselâm. Ya müminü, elmü’minül müheymünül azizül cebbarül mütekkebir. Ya azizü, ve kânallâhü azizen hekima. Ya hâliku, fetebarekallâhü, fil erhami. Ya evvelü hüvel evvelü vel âhirü zevvâhirü velbâtın. Ya şekûrü inne rabbeka legafurun şekur. Ya gafuru vallâhü gafurun rahim. Ya vedudu ve hüvel gafurulvedut. Ya zâhiru vezzâhirü, vel batın. Ya kaimü, kaimen bilkıstı lâ ilâhe illâ hu. Ya hayru allâhü lâ ilâhe illâ hüvelhayyül Kayyûm. Ya semîu ve hüvessemiul alimü. Ya basirü, innallahe basirün bil ibad. Ya hakimü ve kânal ahü azizen hakima. Ya kerimü innellahe lâganiyün kerim. Ya kadirü ve hüvel kadiru alâ en yeb’ase aleyküm. Ya muktedirü inde melikin muktedir. Ya bâisü innellahe yeb’asü men filkubur. Ya rezzaku, vallâhü hayrürrazikîn. Ya vârisü ve lillâhi mirassessemâvâti vel’ard. Ya kaviyyü şey’in şehid. Ya mübdiü, ya muidü innehu hüve yübdiü ve yûid. Ya tevvabü innehu kâne tevvaba. Ya vehhabü, inneke entelvehhab. Ya celilü, zülcelüli vel ikram. Ya cemilü, fasbir sabren cemilâ. Ya vekilü ve kefa billâhi vekilâ. Ya kâfi ve kefallâhü’l mü’minînel kıtâl. Ya veliyyü ve hüvvel veliyyülhamîd. Ya rabbellâlemin. Ya ganiyyü, vellahül ganiyyü ve entmül fukara. Ya şâkiru, innellahe şakirun alîm. Ya hallaku öi hüvel hallakul alîm. Ya muhsinu vallâhü yuhibbul muhsinin. Ya kâdiru, vallâhü alâ külli şey’in kadir. Ya müfaddalü, vallâhü zülfazlil azîm. Ya mü’minü ve yütimmü nimetehû aleyke ve yehdiyeke sıraten müstekîm. Ya muizzu, tuizzu men teşûu. Ya müzillü tüzillü men teşâu. Ya râfiu, râfiudderecâti. Ya şefiu, men zellezî yeşfeu indehü illâ biiznihî. Ya kebîru innallahe kâne aliyyen kebîrâ. Ya Hakku, veTeâlâllahu’l melikü’l hak. Ya berru, innellahe hüvelberrür rahîm. Ya vitru, veşşefî, velvetr. Ya gaffaru, innehu kâne gaffarâ. Ya gâfiru ve ente hayyül ghafirîn. Ya hamîdü, tenzîlün min hakîmin hamîd. Ya mennâhü, belillâhü yemünnü aleyküm. Ya bâki ve yebkâ vechü rabbiki. Ya ehadü, kulhüvallâhü ehad. Ya samadü, Allâhüssamed. Ya metînü hüver rezzaku zilkuvvetil metin. Ya hâdî, innellâhe yehdî men yeşa ya bedîu, bediussemevâti vel ard ya hâlimü ve hüve bikülli şey’in alim. Ya halima, halimül gaybi veşşehâdeti.

Ya fettâhu, rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bilhakki ve ente hayrülfâtihîn. Ya mübînü innâ fetahnâ leke fethan mübînâ. Ya muhîtu, vallâhü bimâ ta’melhune muhît. Ya kadiyyü, vallâhü yekdî bilhak. Ya hasibü vekâhallâhü alha külli şey’in hasîbâ. Ya nâsiru, nimel Mevlâ ve nimen nasîr Ya vasîu ve kânellahu vâsian alîma Ya kâhıru ve huvel kâhıru fevka ibâdihi. Ya ghafıru, innellahe yağfiruzzûnübe cemîâ Ya tâhiru, innellahe yuhibbul mutetahhirîn. Ya men leyse lehu mislun ve lâ şebîhun fil’ard ve lâ fissemâi ve huvessemmiul alîm. Ve lâhavle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm.
Ve sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihitayyıbinet tâhirîn birahmetike ya erhamerrâhimîn. Vel hamdü lillhahi rabbilâlemîn.
Bu duâ Ramazanın herhangi bir Cuma gecesinde okunursa çok büyük sevabı vardır. 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.