Korkulu Rüya Görünce Okunması gereken Dua

kötü rüya görmek
kötü rüya görünce okunacak dua

Korkulu Rüya Görünce Okunması Gereken Dua

Güzel olan bir şeye şükür etmek, onun devam etmesini niyaz etmektir. Allah, nimetine şükür eden kullarının ecir ve mükafatını fazlasıyla hem dünyada hem de ahrette verir. Hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna iman etmek, her müminin itikadı meselelerinden en önemlisidir. Güzel rüyaların da Allah katından kuluna karşı bir lütuf olduğunu bilmek ve düşünmek gerekir. Bu bilinçle hareket eden mümin ahret yurdundaki sermayesini artırır.

Kötü rüya görünce ne yapılması tavsiye edilir?

Kötü rüyanın çeşitli nedenleri olabilir. Ancak mümin bir kulun gördüğü kötü rüyanın sebebi şeytandır. Şeytan, iyi ve mümin kulları Allah’a isyan ettirecek her yolu dener. Rüya da bunlardan birisidir. Kötü rüyalara hukm denilir. Efendimiz (s.a), bir müminin kötü rüya görmesi halinde şu şekilde davranmasını tavsiye eder:

“Sizden biriniz rüyasında hoşlanmadığı bir şey gördüğünde, uyanınca şöyle desin: Şu rüyamın şerrinden ve o rüyada gördüğüm dinim ve dünyamla ilgili hoşlanmadığım şeylerin bana isabet etmesinden, Allah’ın meleklerinin ve resullerinin sığındığı şekilde ben de Allah’a sığınırım”

Yine Efendimiz (s.a) kötü rüya görenlerin şunları yapmasını söyler:

Câbir (r.a)’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sizden biriniz hoşlanmadığı bir rüya görünce, sol tarafına üç defa tükürsün; şeytanın şerrinden de üç defa Allah’a sığınsın; yattığı tarafından da öbür yanına dönsün”

Efendimiz’den gelen sahih bir rivayette şöyle bildirilmiştir:

Sizden biriniz rüyasında hoşlanmadığı bir şey gördüğünde, uyanınca şöyle desin: Şu rüyamın şerrinden ve o rüyada gördüğüm dinim ve dünyamla ilgili hoşlanmadığım şeylerin bana isabet etmesinden, Allah’ın meleklerinin ve resullerinin sığındığı şekilde ben de Allah’a sığınırım” Bu konuda başka me’sûr dualar da vardır (meselâ bk. İbni Hacer el-Heysemî, Mecmaü’z-zevâid, VII, 174-175; Müttekî el-Hindî, Kenzü’l-ummâl, 41435-41436).

Kötü rüyalarla ilgili hadisler ne söyler?

Kötü rüya ile ilgili hadislerde iyi olan rüyanın Allah katından olduğu söylenir. Bunun tersi olarak ise, kötü rüyanın şeytandan kaynaklandığına işaret edilir. İyi ve güzel riya gören müminin hamd ve şükür etmesi tavsiye edilir. Kötü rüya görenin ise, istiaze, yani şeytanın şerrinden Allah’a sığınması gerektiğine değinilir. Bununla ilgili usul yukarıdaki hadislerde yer alır.

Ayrıca, kötü rüya gören bir kişinin gördüklerini başkalarına anlatması da tavsiye edilmez. Genelde müminler, kötü rüya gördüklerinde hemen birlerine anlatır, o kişi, rüyayı yanlış şekilde yorumlar ve müminin moraline olumsuz tesir eder.

Kötü rüya görenler yatmadan önce, Euzu Besmele, Fatiha, Ayetel Kürsi, Felak Suresi, Nas Surelerini okuyabilir.


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.