Ehl-i beyt kimdir? Ehli beyt kimlerden oluşur?

EHLİBEYT KİMDİR?

Ehl kelimesi izafet olduğu şeyle tanımlanır. Ehlül Kura (şehir halkı) veya Ehlül Kitap (Kitaba uyanlar veya onu okuyanlar gibi) Beyt kelimesi ise ev anlamındadır. Ehl-i Beyt ifadesi ise kişinin yakınları ve soydaşlarını ifade eder.

Kuran-ı Kerim’de Hz İbrahim’in evlatlarına ve evlatlarının evlatları için Ehl-i Beyt tabiri kullanılmıştır.

“Allah’ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerine olsun ey Ehl-i Beyt”

Müslümanlar arasında Ehl-i Beyt kelimesi naslara uyularak Resullüllah’ın evlatları hakkında kullanılmıştır. Kitap ve Sünnette Ehli Beyt kelimesinin özel bir anlamı vardır. Ehli Beyt’den maksat, Resulüllah’ın kızı Hz. Fatıma, torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ve damadı Hz. Ali’dir.

“Yüce Allah, ancak ve ancak sizi Ehl-i Beyt’den hertürlü çirkinliği defetmek  ve sizi tertemiz yapmak ister” (Ahzap 33)

Ehl-i Beyt ifadesinde kastedilen ” ev ”  kelimesi sıradan bir evi değil, risalet ve peygamberlik evini ifade eder. Ehl-i Beyt Peygamberlik evinde eğitilen, terbiye edilen, küçük büyük herşeyi tanıyan eşyanın hakikatini bilen, herkesi kuşatan, ilim ve yakin sahibi kimselerdir ki bunlar; Hz. Ali , Hz. Fatıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin’dir.

Tüm müslümanların Ehli beyt sevmesi ve sayması gereklidir.

Kaynak : ehlibeyt.com / Prof. Dr. Haydar Baş


2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.