Home / Hadisler

Hadisler

Hadisi şerifler

Açlıktan ve Hıyanetten Korunma Duası

AÇLIKTAN ve HİYANETTEN KORUNMA DUASI “Doymayan iki aç vardır: İlmi arayan ve dünyayı arayan…” (İbn-i Adiy) İlim aşkı ve dünya tutkusu insanda doyumsuz şekilde ortaya çıkar. Kişinin bilgiye açlık hissetmesi, onu öğrenmeyei araştırmaya ve kendini geliştirmeye sebeptir. Dolayısıyla ilim açlığı pozitif bir açlıktır. Ama dünyaya olan açlık, kişiyi baştan çıkarır. Yasallık sınırını …

Read More »

Kötü Amelin Şerrinden Korunma Duası

Kötü Amelden Kaçınma Duası İslam’da kişisel hatalardan daha çok toplum ve kamuyu ilgilendiren hatalar ve yanlışlıklar üzerinde önemle durulmuştur. İnsanın kendi başına, kendi nefsine karşı yaptığı günah, kimseyi ilgilendirmeyen ve kimseye zararı da olmayan yanlışlardır. Ebu Zerr’den rivayet edilen bir hadise göre Resullullah efendimiz buyurdu: “Ümmetimin ammelleri güzeliyle çirkiniyle bana …

Read More »

Güzel Ahlak için Dua

Güzel Ahlak Duası “Allah kime iyilik dilerse, ona güzel ahlak verir. Allah, kime de kötülük dilerse, ona da kötü ahlak verir.” [Taberani] Allahu Teala, İbrahim Peygambere şöyle buyurdu: “Ey Halilim (Dostum) Yalnız müminlere değil, kafirlere karşı da güzel ahlaklı ol ki, iyilerin girdiği yere (cennete) giresin.” [Taberani] Bu hadislerde, ahlakın …

Read More »

Hadis-i Şeriflerle Dua

Sevgili Dostlar, Allah, Peygamber ve müminlerin sizden razı olması için aşağıdaki duaları çok çok tekrar etmenizde fayda vardır. Bir hadisten rivayetle Peygamber Efendimiz (SAV) Hz Aişe validemize buyurdular. Yâ Âişe, bir kere “ Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ cemî’il Enbiyâi velmürselîn ” de ki, bütün peygamberler senden razı olsun. Bir …

Read More »

Cennet hakkındaki Hadisler hangileridir?

Hadislerde Geçen Cennet Tasviri Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyurdu: –Ben salih kullarım için ahiret azığı olarak hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın aklına gelmedik bir takım nimetler hazırladım. Allah’ın sizleri bu sözlerle muttali kıldığı …

Read More »

Peygamber efendimizden Rızık, Bereket ve ilim duası

Peygamber efendimizin Rızık , Bereket, ilim için aşağıdaki hadisde belirtilen duayı sıkça kullanırmış. PEYGAMBER  EFENDİMİZDEN BEREKET DUASI Ümmü Seleme (r.a)’dan rivayet edilir ki; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)  her sabah namazının ardından şöyle dua  ederdi. Allahümme inni es’elüke ilmen nâfian veamelen mütekabbelen ve rızkan tayyibâ. “Allah’ım, senden faydalı bir ilim …

Read More »

Günahların Bağışlanması için Dua

Günahlardan Kurtulmak Arınmak için Dua Günahların Affedilmesi için Peygamber efendimiz Hz Muhhamed Mustafa s.a.v efendimizden bildirilen bir hadis aşağıdaki gibidir. Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) rivayet edildiğine göre: Resülullah (s.a.v) buyurdular ki: “Kim, “Lâ ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehu’l mülkü ve lehu’l hamdü ve hüve ala külli şey’in …

Read More »

Kapsamlı ve özlü bir dua

Kapsamlı ve özlü bir dua Peygamber efendimiz (sav) Hz. Aişeye(ra) şöyle buyurmuştur. “Manası geniş olan özlü cümlelerle (cevamiü’l kelim)” dua et.  Mesala Şöyle de : Allahümme inni es’elüke mine’l-hayri küllihi, acilihi ve ecilhi ma alimtü minhü ve ma lem a’lem. Ve euzü bike mine’ş-şerri küllihi aci-lihi ve ecilihi ma alimtü …

Read More »

Kız evlat ile ilgili ayet ve hadisler

KIZ ÇOCUĞU OLANLAR BU BİLGİLERİ MUTLAKA OKUSUNLAR ! Kız çocuğu olunca üzülmek hele hele anneyi suçlamak çok yanlıştır. Kur’an-ı kerimde: “Allah dilediğine kız dilediğine erkek çocuk bahşeder. Kimine hem erkek hem de kız çocuğu verir. Dilediğini de kısır bırakır. Her şeyi hakkı ile bilen ve her şeye gücü yeten ancak …

Read More »