Borçtan Kurtulmak için okunacak dua

Zenginlik-Duası
Zenginlik için dua

Borçtan Kurtulma Duası

Günümüzde herkes borç sıkıntısı ile baş etmeye çalışmaktadır. Borçtan kurtulmak için çözüm yolları aramakta belki de bu yazıyla karşı karşıya geleceksiniz bu nedenle sevgili okurlar borçtan kurtulma duası için Peygamber efendimizin öğrettiği duayı sizlerle paylaşmak istedim.

Bir müslüman birisinden borç alıp sıkıntılı duruma düştü ise, şüphesiz Allah’tan borcun ödenmesine ilişkin yardım isteyebilir. Borcun kolay ödenmesi ve işlerinin yoluna girmesi için yapılan dualar şüphesiz rağbet görecektir.

Borçların kolay ödenmesi için sizlerler bazı duaları paylaşıyoruz.

Borç yükünden beli bükülmüş bir kişi Hz. Ali‘ye (ra) gelerek kendisine yardımcı olmasını istemişti.  Hz Ali (ra) kendisine şöyle söylemişti :

“Resullah’ın bana öğrettiği bir duayı sana öğreteyim de, onu okursan, üzerinde Sebir dağı kadar borç olsa Allah Teala o borcu ödemen için yardım eder.” demiş ve aşağıdaki duaya devam etmesini tavsiye etmiştir.

OKUNUŞU :

” Allahümme ikfini bi helalike  an haramike, eınni bi fazlike ammen sivake. ” (Hz. Ali’den (ra) Tırmizi, Daavat 121)

ANLAMI :

Allah’ım helalinden bana yetecek kadar vererek beni haramından koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme.

Peygamber Efendimiz (sav) bir gün mescide girdi.

Orada ashabdan Ebu Ümame’yi gördü. Ona :

  • Ey Ebu Ümame, namaz vakti olmadığı halde neden burada oturuyorsun ? diye sordu. O da :
  • Sıkıntı ve borç içindeyim Ya Resulullah dedi

Bunun üzerine Efendimiz ona aşağıdaki duayı sabah  akşam tekrarlamasını tavsiye bulundular.

OKUNUŞU : 

“Allahümme inni euzü bike mine’l-hemmi, ve’l-huzni, ve euzü bike mine’l-aczi ve’l keseli; ve euzü bike mine’l-cinni ve’l-buhil, ve euzü bike min ğalebeti’d-deyni ve kahri’r-ricali”

ANLAMI : 

Allahım dünya ve ahirette gam ve kederden Sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten Sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten Sana sığınırım. Borç altında ezilmekten ve insanların beni aşağılamasından Sana sığınırım.

NOT : Ebü Ümame (ra) kısa bir zaman sonra borçlarından kurtulmuştur.

 AÇIKLAMA: Peygamber Efendimiz (sav) borçtan önce beş özellikten Allah’a sığınmayı tavsiye etmiştir. Bu beş özellik fakirliğin ve borçlanmanın sebepleridir. Önce sebeplerden,  yani üzüntü, acizlik, tembellik, korkaklık ve cimrikten Allah’a sığınmayı tavsiye etmiştir. Sığınmak bu sebepleri terk etmek demektir. Bir insan bu sebepleri terk ederse borçtan kurtulmak çok daha kolay hale gelir.  Yani Peygamber Efendimiz (sav), çalışmadan, oturduğu yerde borçtan kurtuluş beklemeyi değil, borçluluğun sebeplerini ortadan kaldırmayı öğütlemiştir.

Uhut Dağı Kadar Borcun olsada

Hz. Aişe (ra) Peygamber Efendimiz’in (sav) aşağıdaki dua’ yı kendisine öğrettiğini ve : “Uhud dağı kadar borcun olsa da, bu dua’ya devam edersen, Allah Teala Sana o borcu ödemen konusunda yardım eder.” buyurduğunu söylemiştir.

 OKUNUŞU : “Allahümme faric’el-hemmi, kaşife’l-ğammi, mücibe da’veti’l-muztarrin, rahmane’d-dünya ve’l-ahireti ve rahimehüma, ente terhamüni , fe’rhamni. Bi rahmetike tuğnini biha an rahmeti men sivake.”

ANLAMI : “Tasayı açan, kaderi(stresi) gideren, darda kalanların duasına icabet eden, dünya ve ahiretin Rahman ve Rahim’i olan Allah’ım ; bana merhamet eden sensin. Senden başkalarının merhametine ihtiyaç bırakmayacak şekilde rahmetinle bana merhamet eyle. Beni borç sıkıntısından kurtar ve beni borçlanacak hallere düşürme”

Açıklama :

İnsan hayatı boyunca bin bir zahmet içinde yaşar zaman zaman  borçlanma, geçimde zorlanma gibi maddi manevi çeşitli sıkıntılarla karşılaşır. Bütün bu durumlarda Peygamber efendimiz (sav.) aşağıdaki duayı okumamızı tavsiye etmiştir.

Okunuşu :” Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddini bi kazaike ve barik li fima kuddire li, hatta la uhibbe ta’cile ma ahhartehu ve te’hira ma acceltehu”

Anlamı : “Allah’ım, Senin ismine, malımı, dinimi, ve neslimi emanet ediyorum. Allah’ım, hükmüne beni razı kıl, kaderimde olanı bana mübarek kıl ki, Senin geri bıraktığını öne almanı, öne aldığını da geri bırakmanı istemeyeyim. Nefsimin isyanını önle teslimini sağla”

Borçtan Kurtulmak için Okunması Gereken Dualar

Mümin, sınanır ve imtihan edilir. Rızkın daraltılması da Allah katından gelen bir imtihandır. Zorluklar karşısında Allah’ı anan, hatırlayan ve O’na şükretmeye devam eden müminin rızkı genişletilir. Borçtan dolayı yaşadığı sıkıntılar giderilir, rızkı ve gönlü genişler. İbrahim suresinde Rabbimiz, “Eğer şükrederseniz, rızkınızı genişletirim” buyurur. Dolayısıyla müminin en büyük rızık duası şükürdür.

Borçtan kurtulmak için Hadis

Efendimiz (s.a) hadisi şerifinde şöyle dua edilmesini buyurur.

“Ey Allah’ım! Helâl kıldıklarını bana kâfi kılarak haram kıldıklarından beni muhafaza et, beni fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl!”

Borçlu Kişinin Sabah Namazından Yapılması Gereken Dua

Yine borcu olan bir kimsenin borcunu ödeyebilmesi için sabah namazından sonra okunacak bir dua vardır. Bu duanın sabah namazından sonra 300 defa okunması tavsiye edilir. Dua şöyledir:

“…Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adâletle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.” (el-A’râf, 89)

Borca düşmemek, rızkın genişlemesini sağlamak, helalden kazanmak için de asla ağızdan düşürülmemesi gereken bir dua vardır. Her namazdan sonra okunabilecek olan duanın yapılması halinde Allah’ın rahmet ve rızık kapılarının açılması umulur. Salih bir niyet ve sağlam bir inançla yapılması gereken duaların asla kabul olmayacağını düşünmek, Allah’a karşı iftiradır. Çünkü Allah, mümin kullarının dualarına icabet edeceğini, istediklerinde vereceklerini bildirir.

“Ey kapıları açan Allah’ım! Bize en hayırlı kapıyı aç!”

Duanın kabul olmasına vesilelerin aranması gerekir. İyi ameller, Salih niyetler, bol istiğfar ve şükür ile duaların kabul ve makbul olmasını sağlayacak amellerle Allah’a yaklaşmak lazımdır. Kul Allah’ı andığı, O’nu hatırladığı zaman Allah’ta kulunu anar ve kulunun isteklerine icabet eder.

Hem üzüntü hem de borçtan kurtulmak için dua

Efendimiz (s.a), Ebu Ümame’ye öğrettiği keder ve borçtan kurtuluş duası da ezberlenerek, vakit namazlarından sonra okunabilir. O dua şu şekildedir:

Okunuşu:

“Allâhümme innî e‘ûzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazeni ve e‘ûzü bike mine’l ‘aczi ve’l-keseli ve e‘ûzü bike mine’l-cübni ve’l-buhli ve e‘ûzü bike min ğalebeti’d-deyni ve kahri’r ricâli.”

Türkçe Anlamı:

Allâh’ım! Üzüntüden ve kederden sana sığınırım. Aczden ve tembellikten sana sığınırım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun galebe çalmasından ve insanların kahrından Sana sığınırım.

Amin.


8 yorum

  1. Allahım sıkıntıdan dertten kurtaracak tek kişi varsa oda sensin tüm hastalıklara şifa derdi olanlara deva ver en son Benide şu bulunduğum sıkıntıdan kurtar yarabbim tek sana güvenip tek sana sığınırım canım allahım…..

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.