Bereket Duası

İşlerimizin bolluk içinde,verimli bir şekilde olmasını isteriz. Bunun içinde Bereket Duası okuruz. Bereket kelimesini genel olarak “Bolluk” manasında kullanırız. Bolluğu veren Allah’tır. Biz müslümanlar işlerimizin,hayatımızın ve sahip olduklarımız için her zaman Allah’a şükür ederiz. Bereket Duası ile Allah’tan dahada bolluk,verimlilik isteriz.

Bereket ile ilgili güzel sözlerimiz

  1. Ananı, atanı say; bereket büyüklerle beraberdir!
  2. Bereket kazanılan birşey değildir, daha çok kendimizi yönlendirdiğimizdir.
  3. Evinden erken çıkanın işi bereketli olur.
  4. Hayatta bereket ancak büyük aşkla mümkündür.
  5. Minnettar olduğunuzda korku gider, yerini bereket alır.
  6. Kur’an okunan evin bereketi artar. Kur’an okunmayan ev, bereketsiz olur.
  7. Seher vakti kalkmak berekettir.
  8. Alışverişte çok yemin etmek malın bereketini kaçırır.

Bereket Kelimesinin Sözlük Anlamı

1.olağandan, alışılandan çok olma durumu, bol verim, bolluk, gürlük.
“Unun bereketi çokmuş”

2.halk ağzından
bol ürüne yol açan şey, yağmur.
“Ekinler, yağan bereketle gürleşti”

3.belirteç
güzel bir rastlantı olarak, neyse ki, iyi ki, şükür ki.
“Ben de düşecektim, bereket bir yere tutundum da düşmedim”

4.bir alışverişte, satıcının alıcıya Tanrı size bol gelir, bol para versin anlamında söylediği bir söz.

5.Tanrı’ya şükür ki, çok şükür ki, iyi ki, neyse ki.
“Yağmur başladı, bereket versin şemsiye almıştım, yoksa ıslanacaktım”

 

Bereket Duası Günde 15 kere okuyun

Bismillahirrahmanirrahim

Şehidallahü ennehu lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst, lâ ilâhe illâ hüvel azizül hakim. İnneddine in”dallahil islam, ve mah”telefellezine utül kitabe illa min ba”di mâ câehümül ilmu bağyen beynehüm, ve men yekfur bi âyatillâhi fe”innallahe seriul hisâb..

Bereket Duası aklınıza geldikçe okuyun

Allahü latifün bi ibadetihi yerzukü men yeşâü ve hüve kaviyyün aziz..

 

Peygamberlerimizin Bereket ile ilgili hadisleri

Annemiz Aişe (ra) diyor ki:
Bir gün Rasulullah (sav) ashaptan 6 kişi ile bir sofrada yemek yiyorlardı. Derken bir arabi çıkageldi.sofraya oturdu, bir iki lokma yiyince hemen yemek tükendi. bunun üzerine peygamber efendimiz ” Eğer bu adam yemeğe besmele ile başlasa idi, yemeğimiz bereket bulur ve hepimize yeterdi.” buyurdular. Tirmizi-Şemaili Şerif s139, İbn-i Mace s242

Bu hadisi şerifin geliş sebebi şöyledir: bir gün ashabı kiramdan ve ehli beyti Mustafa’ya dahil edilen Hazreti Selman-i Farisî (Ra) – kendisi tevrat’ı ve incil’i okumuş büyük bir âlim olduğundan – peygamber efendimizin huzuru saadetlerinde «Yâ Rasulallah (sav), ben tevrat’ta okumuştum ki: Yemeğin bereketi yemekten önce el yıkamakla temin edilir» demiştir. Bunun üzerine Rasul-u ekrem hazretleri (sav) yukarıdaki hadisi şerif ile cevap vererek, yani, (yemeğin bereketini temin etmek için hem yemekten önce hem de yemekten sonra elleri yıkamalıdır) diye buyurmuşlardır.

– “Ebu Musa (RA) dedi ki: Benim bir oğlum doğdu, ben hemen çocuğu alıp Resulullah (SAV)’a getirdim, Fahri âlem (Alemin övüncü) efendimiz, oğluma İbrahim adını verdi ve hurma ile çiğnem yapıp ağzına çaldı ve yavruya hayır ve bereket ile dua buyurdu, sonra çocuğu bana iade etti”

Etkili Bereket Duaları Nelerdir?

İnsana ancak çalıştığının karşılığı verilir. Ancak insan, şükür ve dua ederek rızkının genişlemesini dileyebilir. Mümin, helal kazanç kapılarını aşındırır, Allah’ın yasak ettiği yollara tevessül etmeden, sevdiklerinin boğazından haram lokma geçirmemek için çabalar. Mümin kişinin bu çabası, ibadettir. Allah yolunda olmak, O’nun sınırlarını kollamaktır. Allah’ın sınırı kollayan müminin rızkını artıracak dualar ile bereket hasıl olur. Her zamanki çalışma ile elde edilen neticeden daha fazlasına nail olunur. Bunun için okunması gereken dualardan bazıları şunlardır:

“Allâhümmekfinî bi helâlike an harâmike, veğninî bi fadlike ammen sivâke.” (Tirmizi, Daavât 121)

“Allah’ım! Bana helâl rızık nasip ederek beni haramlardan koru! Lûtfunla beni Sen’den başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Deavât, 110/3563; Ahmed, I, 153)

Hadiste de geçen duadaki birinci koşul helal rızıktır. Kişinin başkasına yük olması, kendini geçindirecek kadar mala sahip olmaması, bir imtihandır. Mümin, tüm zorluklara rağmen Allah’ın verdiklerine şükür eder, çalışır ve dua ile Allah’tan afiyet dilerse, tüm zorlukları aşar. Yeter ki, helal rızık elde etme gayreti, inancı ve yolu üzerine sabit kılsın ve Allah’ı asla unutmasın.

Rızkı ziyadeleştiren bir dua

Mümin, güçlü olması gerekir. Hem maddi hem de manevi yönden güçlü olan mümin İslam dinine yardım edebilir. Ancak mala ve mülke kavuştuktan sonra şükürsüz yaşayan bir mümin için sahip olduğu mülk afetine neden olur. O nedenle, her zaman hayırlı mal için dua etmek gerekir. Rızkının bereketlenmesini ve artmasını dileyen bir müminin yapması gereken dua şudur:

“Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı anniddeyne ve ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-sem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik.”

“Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle.” (Malik, Dua, No: 495)

Her şey, Allah içindir, niyet halis ve salih olduğu sürece dualar makbul olur. Kabul görür ve iki cihanda da afiyete erişilir.


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.